ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γενικά

Οι άδειες μαγνητοσκόπησης εκδίδονται από αρχαιολογικές, στρατιωτικές, δημοτικές και άλλες αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει κεντρικός, εθνικός φορέας υπεύθυνος για την έκδοση αδειών λήψης. Οι διαδικασίες αίτησης και έκδοσης, ο απαιτούμενος χρόνος και τα τέλη που επιβάλλονται διαφέρουν από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η μαγνητοσκόπηση σε ιδιωτική ιδιοκτησία απαιτεί άδεια που εκδίδεται από τους ιδιοκτήτες αυτής της ιδιοκτησίας.

Άδειες για μαγνητοσκόπηση.

 1. Δεν απαιτείται άδεια για κινηματογράφηση (για τον κινηματογράφο, τηλεόραση κ.λπ.) σε υπαίθριους χώρους, εκτός από την περίπτωση ειδικών αδειών που προβλέπονται από το νόμο και εκδίδονται από την αρμόδια αρχαιολογική, δημοτική ή άλλη αρχή.
 2. Ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί που καλύπτουν τη μαγνητοσκόπηση (κινηματογραφικά ή αλλιώς) σε περιοχές στα εθνικά σύνορα της Ελλάδας. Οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και θεσπίστηκαν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
 3. Οι παραγωγοί κινηματογραφικών ή / και οπτικοακουστικών έργων μπορούν να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μονάδες των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφαλείας, εάν η άδεια των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και άλλων υπουργών έχουν αρμοδιότητες σχετικές με το συγκεκριμένο αίτημα. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η άδεια χορηγείται , ο παραγωγός πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο του έργου για τις μονάδες από τις ένοπλες δυνάμεις ή τις δυνάμεις ασφαλείας που συμμετείχαν στη μαγνητοσκόπηση.

Οι βασικότερες διαδικασίες αδειοδότησης:

 • Hellenic Film Commission
 • Αρχαιολογική Υπηρεσία
 • Δημοτικές αρχές
 • Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων ενημέρωσης

Α. Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Το Hellenic Film Commission δεν εκδίδει άδειες γυρισμάτων. Μπορεί, ωστόσο, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες αρχές που το κάνουν. Μπορεί επίσης να παράσχει μια ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ στις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές σχετικά με τη μαγνητοσκόπηση ταινιών μυθοπλασίας και τηλεοπτικών προγραμμάτων φανταστικού χαρακτήρα.

Για να εκδώσει την ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ, το Hellenic Film Commission απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του οπτικοακουστικού έργου
 • Το όνομα του σκηνοθέτη
 • Το όνομα του παραγωγού και της εταιρείας παραγωγής ή / και του διαχειριστή παραγωγής ή / και του διαχειριστή τοποθεσίας
 • Η χώρα παραγωγής
 • Ακριβείς τοποθεσίες και ημερομηνίες γυρισμάτων

Επικοινωνία στο email στο: info@gfc.gr, v.vergou@gfc.gr, stavroula.geronimaki@gfc.gr

Β. Άδειες για μαγνητοσκόπηση σε ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) είναι υπεύθυνο για την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Αυτό περιλαμβάνει τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και τα σύγχρονα (μετά το 1830) μνημεία, μουσεία, κινητά και ακίνητα πολιτιστικά αγαθά, υποβρύχια μνημεία, πολιτιστικά κτίρια και ιστορικούς χώρους (Νόμος 3028/2002).

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Συμβούλια του, είναι υπεύθυνο για την έκδοση αδειών μαγνητοσκόπησης (για κινηματογραφικές και άλλες οπτικοακουστικές παραγωγές) για αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και ιστορικούς χώρους στην Ελλάδα.

Η άδεια μαγνητοσκόπησης χορηγείται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης για άδειες λήψης εδώ: https://www.culture.gov.gr/en/service/SitePages/view.aspx?iID=2691

Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για άδεια μαγνητοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία, Αρχαιολογικούς Χώρους και Ιστορικούς Χώρους:

 • Τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου (όνομα / suranme, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια και το έγγραφο για την είσπραξη των τελών, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στοιχείων, καθώς και το όνομα του υπεύθυνου για την παραγωγή.
 • Σκοπός της μαγνητοσκόπησης. Μια σύνοψη του σεναρίου στα ελληνικά ή τα αγγλικά, καθώς και μια περιγραφή των σκηνών που θα γυριστούν σε συγκεκριμένες περιοχές, στην περίπτωση μιας ταινίας μυθοπλασίας ή μιας εμπορικής ή τηλεοπτικής παραγωγής (εξαιρουμένων των ειδησεογραφικών προγραμμάτων) . Σε περίπτωση ντοκιμαντέρ, υποβάλλεται περιγραφή της δράσης του σεναρίου χωρίς διαλόγους (επεξεργασία).
 • Κατάλογος του πληρώματος και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και οποιαδήποτε περιγραφή που διευκολύνει την κατανόηση των συνθηκών λήψης.
 • Λεπτομερής κατάλογος ημερομηνιών γυρισμάτων ανά μνημείο / χώρο / μουσείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρηθούν οι όροι αυτής της απόφασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών θα καταβάλει τον αντίστοιχο ΦΠΑ ως προς την καταβολή τελών.
 • Πιστοποιητικό / επίσημη δήλωση για το ποσό του προϋπολογισμού παραγωγής και τη λίστα πληρώματος για ολόκληρη την παραγωγή.
 • Στην περίπτωση ταινιών μυθοπλασίας, διαφημίσεων, τηλεοπτικών παραγωγών (εξαιρουμένων των ειδησεογραφικών προγραμμάτων) και ντοκιμαντέρ, απαιτείται ένα επιπλέον πιστοποιητικό που παρέχεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το οποίο τεκμηριώνει ότι το σενάριο ή η μεταχείριση δεν προωθεί βία, ρατσισμό ή σεξισμό και δεν παραβιάζει ισχύον ελληνικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα

Η αίτηση για άδεια μαγνητοσκόπησης αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

 1. Για μαγνητοσκόπηση σε μνημείο, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους, μουσεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ίδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Σύγχρονων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ή Μουσείο). https://www.culture.gov.gr/en/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1304
 1. Για τη μαγνητοσκόπηση σε περισσότερα από ένα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς χώρους ή μουσεία που εμπίπτουν στην ευθύνη διαφόρων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, το ενδιαφερόμενο μέρος υποβάλλει αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (GDAPK) το ακόλουθο email: gda@culture.gr.
 2. Για τη μαγνητοσκόπηση ενός μνημείου εγγεγραμμένου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNESCO) και εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για την προστασία του μνημείου, το αίτημα διαβιβάζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (KAS) ή το Κεντρικό Συμβούλιο Σύγχρονων Μνημείων (KSNM). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση αίτησης που εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (KAS) ή από το Κεντρικό Συμβούλιο Σύγχρονων Μνημείων (KSNM), το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να παραστεί στη συνεδρίαση. Σχετικές οδηγίες μπορούν να δοθούν από το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την απουσία βίας, ρατσισμού και σεξισμού από το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με την Απόφαση Β1138 (ΦΕΚ: 10.4.12), στην περίπτωση γυρισμάτων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το Hellenic Film Commission παρέχει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για να επιβεβαιώσει ότι το σενάριο της παραγωγής Το εν λόγω θέμα δεν προωθεί τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει καμία ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα. Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απαιτούμενη άδεια μαγνητοσκόπησης

Για την έκδοση Πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει την απουσία βίας, ρατσισμού και σεξισμού, η το Hellenic Film Commission απαιτεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ο τίτλος του οπτικοακουστικού έργου
 • Το σενάριο (στα ελληνικά ή στα αγγλικά)
 • Το όνομα του σκηνοθέτη
 • Το όνομα του παραγωγού και της εταιρείας παραγωγής ή / και του διαχειριστή παραγωγής ή / και του διαχειριστή τοποθεσίας
 • Η χώρα παραγωγής
 • Ακριβείς τοποθεσίες και ημερομηνίες γυρισμάτων
 • Στείλτε αυτές τις πληροφορίες μέσω email στο: info@gfc.gr, v.vergou@gfc.gr, stavroula.geronimaki@gfc.gr

Σχετική νομοθεσία:

 1. Η Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Αναφοράς ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ / ΤΠΚΑΧΜΑΕ / 356481/254593/7509/2927 (ΦΕΚ 2812 / 04.07.2019).
 2. Η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό αναφοράς ΥΠΠΟΤ / ΔΟΕΠΥ / ΤΟΠΥΝΣ / 126463 / 28-12-2011 (ΦΕΚ 3046 / Β / 30.12.2011).
 3. Η αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62/10-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1138/Β’/10.04.2012) «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο».
 4. Η αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28-12-2011 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3046/Β’/30-12-2011) «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία».

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει δημοσιεύσει έντυπα αιτήσεων για άδειες λήψης ταινιών, για χρήση εικόνων, κινηματογραφίας και φωτογραφίας μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στον επίσημο ιστότοπό του: https: //www.culture.gov.gr/en/service /SitePages/view.aspx?iID=2691

Τα τέλη κινηματογράφησης πρέπει να καταβάλλονται πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης και η απόδειξη να προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία (Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο).

Γ. Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων ενημέρωσης

Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων ενημέρωσης παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση σε ξένα τηλεοπτικά συνεργεία, δημιουργούς ταινιών ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφους και φωτογράφους που χρειάζονται άδεια από τις αρμόδιες αρχές για λήψη και φωτογράφηση.

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα μπορούσατε να στείλετε την αίτησή σας στο Τμήμα Διεθνούς Υποστήριξης Μέσων για να σας δοθεί ένα έγγραφο που, παρόλο που δεν αποτελεί άδεια, θα διευκολύνει τη λήψη σας σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Συμπεριλάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες στην αίτησή σας:

 • ποιος οπτικοακουστικός τομέας / μέσα εκπροσωπείτε
 • τις ακριβείς τοποθεσίες και ημερομηνίες λήψης
 • ο σκοπός της μαγνητοσκόπησης / φωτογράφησης
 • πληροφορίες για τα μέλη του πληρώματος

Επικοινωνία:

Γενική Γραμματεία Μέσων και Επικοινωνίας

Τμήμα Διεθνούς Υποστήριξης Μέσων

Τηλ .: +30 210 9098310, +30 210 9098338

Email: public.relations1@mindigital.gr

Ιστοσελίδα: https://media.gov.gr/eidika-aitimata/

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Το ΕΚΟΜΕ

Το 2018 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), όπου σύμφωνα με το ίδιο το κέντρο: «…στοχεύει στην προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη του δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, εγχώριων και ξένων στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του ΕΚΟΜΕ ΑΕ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο χώρο της ελληνικής  οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ισχυροποίησή τους ως κεντρικούς αναπτυξιακούς βραχίονες της χώρας.

Η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ έρχεται να αντιμετωπίσει τις  νέες προκλήσεις που αναδύονται στον οπτικοακουστικό τομέα αλλά και στους συγγενείς με αυτόν τομείς, που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ψηφιοποίηση αρχείων. Στόχος είναι  να δημιουργήσει ένα σημείο συνάντησης όλων των παραγωγικών συνιστωσών του οπτικοακουστικού κλάδου με τους πολίτες το οποίο, μέσα από τη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους δήμους, θα ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες. Ένας πόλος έλξης και ταυτόχρονα εκκολαπτήριο (incubator), που θα δημιουργήσει σταδιακά τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τη δημιουργική διέξοδο που αναζητούν καταρχάς στον τόπο τους, αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας.»[1]

Παράλληλα με τη δημιουργία επενδυτικών κινήτρων (Cash Rebate), το ΕΚΟΜΕ καλείται να βελτιώσει τις συνθήκες στις οπτικοακουστικές παραγωγές μέσα από τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου των Film Offices.  Τα Film Offices καλούνται να διαφημίσουν τα μοναδικά ελληνικά τοπία (Film Locations) για γυρίσματα στους παραγωγούς και να μειώσουν τη γραφειοκρατία μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς.

 

Το Ελληνικό Cash Rebate

Η εφαρμογή του Νόμου 4487/2017  για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση εταιριών παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών ώστε να επενδύσουν στον δημιουργικό τομέα της Ελλάδας. Αρχικά, η επιδότηση ανερχόταν στο 25% των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, για κάθε δικαιούχο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018, χάρη στην τροποποίηση του νόμου, το ποσοστό επιδότησης αυξήθηκε στο 35%.  Η νέα νομοθεσία παρέχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις τηλεοπτικές σειρές (με κατώτερο όριο τα  €30.000 ανά επεισόδιο) και νέο σημείο εκκίνησης  για τα ψηφιακά παιχνίδια (€60.000) ενώ η χρηματοδότηση πραγματοποιείται χωρίς πλαφόν.

Επιπλέον, το επενδυτικό κίνητρο (cash rebate) μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. H χρηματοδότηση της επιχορήγησης είναι εξασφαλισμένη μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο έχουν δεσμευτεί 75 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη: 2018 έως 2022.[2]

 

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για το ελληνικό Cash Rebate.[3]

Επιλέξιμες για να υποβάλλουν αίτηση για την επιστροφή μετρητών στην Ελλάδα είναι:

 1. επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
 2. αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων που έχουν συνάψει σύμβαση με επιχείρηση που έχει συσταθεί ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ή μέρος αυτών (εταιρεία παροχής υπηρεσιών παραγωγής, ψηφιακός σχεδιασμός παιχνιδιών) και
 • επιχειρήσεις για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο της διασυνοριακής παραγωγής.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από την ελληνική εταιρεία παραγωγής ή εκτέλεσης παραγωγής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας παραγωγοί, εγκατεστημένοι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, απαιτείται η υποβολή σύμβασης μεταξύ συνεργαζόμενων μερών και ενός εγγράφου αδειοδότησης  για λογαριασμό του αλλοδαπού εταίρου.

Οι νεοσύστατες εταιρείες παραγωγής μπορούν να υποβάλουν αίτημα για ενίσχυση, έχοντας την υποχρέωση να υποβάλουν οικονομικά στοιχεία για την περίοδο που έχει συσταθεί. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ενίσχυση έχουν οι υπό σύσταση εταιρείες καθώς και οι κοινοπραξίες.

Ποια οπτικοακουστικά έργα είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο ελληνικό Cash Rebate. Ποια από αυτά εξαιρούνται.[4]

Η επιστροφή μετρητών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων υποστηρίζει κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, ταινίες κινουμένων σχεδίων και ψηφιακά παιχνίδια που επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο κύριας παραγωγής ή/και μεταπαραγωγής. Το πρόγραμμα δεν ισχύει για μουσικές συναυλίες, ηχογραφημένες παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, ριάλιτι σόου, βιντεοπαιχνίδια, διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές κλπ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές προκειμένου να επωφεληθούν της επιδότησης 35% στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του οπτικοακουστικού έργου.

Η μορφή των επιλέξιμων δαπανών ορίζεται ρητά στο παράρτημα 2 της ΚΥΑ 923/23-3-2018, και στην ΚΥΑ 128/11-12-2018. Επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο εκείνες που συνδέονται άμεσα με το οπτικοακουστικό έργο και έχουν τίτλο του έργου σε όλα τα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται.

[1] https://www.ekome.media/el/poioi-eimaste/

[2] https://www.ekome.media/el/to-elliniko-cash-rebate/

[3] https://www.ekome.media/el/sychnes-erotiseis/

[4] https://www.ekome.media/el/sychnes-erotiseis/

Γνωρίστε τα κίνητρα: το Cash Rebate

Η λειτουργία του cash rebate, μετά το 2017, αποτέλεσε ένα αποφασιστικό βήμα στην προσέλκυση επενδύσεων μέσω της παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40%, προσφέροντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την υπαγωγή τηλεοπτικών σειρών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €15.000 έως €25.000 ανά επεισόδιο) και των ψηφιακών παιχνιδιών (με κατώτατο όριο στις επιλέξιμες δαπάνες τα €30.000),  για τις ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και για τις ταινίες μικρού μήκους κατώτατο όριο τα €60.000, ενώ το κατώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών για τις κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας είναι τα €100.000.

Το ελληνικό cash rebate δεν έχει πλαφόν στην επιστροφή χρημάτων: μεγαλύτερη επένδυση σε επιλέξιμες δαπάνες ισούται με μεγαλύτερη επιστροφή από το πρόγραμμα! Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει ως εγγύηση για τους παραγωγούς προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσω των ελληνικών τραπεζών. Η χρηματοδότηση της επιχορήγησης εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το οποίο έχουν δεσμευτεί €75.000.000 για τα έτη 2018 έως 2022.  Από τον Απρίλιο 2018 έως τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν εγκριθεί 86 αιτήσεις για τη χρηματοδότηση έργων (εκ των οποίων 43 είναι διεθνείς και 43 ελληνικές παραγωγές). Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων στη χώρα ανέρχεται στα 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσό της επιστροφής χρημάτων μέσω του cash rebate ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Το ΕΚΟΜΕ διαχειρίζεται και το πρόγραμμα tax relief, που προβλέπει φορολογική απαλλαγή ύψους 30% για επενδύσεις σε εγχώριες ο/α παραγωγές (μέσω της ίδιας διαδικασίας που ισχύει για το cash rebate). Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε συνδυασμό με το cash rebate αγγίζοντας έως το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής ενός έργου.

Ξεκινώντας

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για διεθνείς και εγχώριες παραγωγές ή/και συμπαραγωγές που επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα γυρισμάτων, παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής.
 • Ομαλά και γρήγορα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΕΚΟΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εγγυάται ομαλότητα, ταχύτητα και διαφάνεια.

 • Και… ολοκλήρωση!

Το cash rebate καταβάλλεται μέσα σε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών παραγωγής ή/και μετα-παραγωγής, με δεδομένο ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Ν. 4487/17 (ΦΕΚ 116/Α/9-8-2017)
Ν. 4563/18 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)
ΚΥΑ 128/11-12-2018 (ΦΕΚ 5810/Β/24-12-2018)
Ν. 4704/2020