Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών και της τουριστικής βιομηχανίας στον τομέα αυτό.

Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά (μοναδικές και εναλλακτικές τοποθεσίες, αστικό περιβάλλον, κατάλληλες υποδομές, ξεχωριστό πολιτιστικό κεφάλαιο, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, τουριστική ανάπτυξη), έτσι ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και να αναδειχθούν ως ένας σημαντικός “κινηματογραφικός τουριστικός προορισμός”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιούργησε το δικό της Film Office για την διευκόλυνση της ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για ένα γραφείο προσέλκυσης και υποστήριξης τέτοιων δραστηριοτήτων, το οποίο αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής με τους παραγωγούς και σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των γυρισμάτων κινηματογραφικών παραγωγών στα Ιόνια Νησιά.

Ως δομή της Περιφέρειας, υποστηρίζει όλες τις εγχώριες και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές κάθε είδους, και παρέχει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως:

  • την αξιόπιστη και αποτελεσματική διάχυση της πληροφόρησης αναφορικά με τις κυβερνητικές πολιτικές και τα οικονομικά κίνητρα για την έλξη οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας, αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες και διευκολύνσεις που παρέχει η Περιφέρεια.
  • την προώθηση και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε νησιού, μικρού και μεγάλου
  • την παροχή εστιασμένων πληροφοριών με σαφή τρόπο, σχετικά με την διαθεσιμότητα τοποθεσιών, το επαγγελματικό δυναμικό, τις υποδομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που διαθέτει η περιοχή, μέσω των δύο βάσεων δεδομένων: α) Οδηγός Παραγωγής και β) Οδηγός Τοποθεσίας,
  • τη διευκόλυνση των επαφών των ενδιαφερομένων εταιρειών παραγωγής με τους κεντρικούς και τοπικούς φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
  • την υποστήριξη στη διευκόλυνση και επιτάχυνση διεκπεραίωσης διαδικασιών που απαιτούν αποφάσεις και άδειες από τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση ή τους κρατικούς φορείς.

Το FilmOffice θα διαθέτει το δικό του χώρο στην Κέρκυρα, στην οδό Βελισαρίου 34, ενώ θα διατηρεί αντέννες στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Το Film Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: “CIAK – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme are a through cinema”.

Η πράξη CIAK χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020” κατά 85% από πόρους της Ε.Ε (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από ιδίους πόρους των συμμετεχουσών χωρών.