Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το σύγχρονο κινηματογράφο ως δημιουργία, οικονομική δραστηριότητα και καθρέφτη της ευρωπαϊκής παράδοσης που συνδέει λαούς και καλλιτέχνες.

Το Ionian Film Office θέλουμε να συμβάλλει σε αυτό το στόχο.

Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο κατά την απονομή των βραβείων LUX, βραβείων που θεσμοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2007 ως σύμβολο της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πολιτισμό.

https://luxaward.eu/el