Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, υπέγραψε στο Παρίσι Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ionian Islands Film Office) και του Δήμου Παρισίων (Mission Cinéma), τον οποίο εκπροσώπησε η Διευθύντρια Πολιτισμού, πρώην Υπουργός Πολιτισμού & Επικοινωνίας της Γαλλίας, κα Aurélie Filippetti

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη συνεργασία με Πανεπιστήμια και εθνικούς φορείς, στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, στη δημιουργία κοινών παραγωγών και στην ενθάρρυνση νέων δημιουργών.