Ο κινηματογραφικός τουρισμός  τα τελευταία χρόνια  γνωρίζει μεγάλη άνθιση  και τα αποτελέσματα του αποτελούν συχνά αντικείμενο μελέτης αλλά και αναπτυξιακής αξιοποίησης. Η Ελλάδα επιλέγεται ως προορισμός κινηματογραφικών γυρισμάτων ξένων παραγωγών εδώ και τουλάχιστον 50 χρόνια. Η Ελλάδα και το ειδυλλιακό καλοκαιρινό της τοπίο επιλέγονται κυρίως για παραγωγές που εκτυλίσσονται καλοκαίρι, με τον ήλιο, τη ζέστη και τη θάλασσα να παίζουν κυρίαρχο ρόλο, και κάποιοι παραγωγοί επιλέγουν την Ελλάδα ως τόπο γυρισμάτων χάρη στα αρχαία μνημεία. Ο μεγάλος πλούτος των Περιφερειών μένει άγνωστος και αναξιοποίητος.

Το  έργο CIAK μέσω της υλοποίησης ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων και δομών, έχει ακριβώς ως στόχο την προβολή και προώθηση της άυλης πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να την καταστήσει προορισμό παραγωγής διεθνών παραγωγών με πολλές θετικές επιπτώσεις στην εξωστρέφεια, προβολή των νησιών και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στο CIAK συμμετέχουν συνολικά έξι εταίροι από την Ελλάδα και την Ιταλία. Επικεφαλής του εταιρικού σχήματος είναι η Επιτροπή Κινηματογραφικών Ταινιών της Απουλίας, ενώ από την Ιταλία συμμετέχει επίσης και η Περιφέρεια Απουλίας. Το εταιρικό σχήμα από την ελληνική πλευρά συνθέτουν, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστήμιου.

Τα κύρια παράγωγα του έργου σχετίζονται με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων, στην κατεύθυνση της παραγωγής ωφελειών διαχρονικά στις τοπικές κοινότητες της Περιφερειών, στον τομέα του τουρισμού και στον κινηματογραφικό τομέα και την τόνωση της τοπικής αγοράς. Η καταγραφή, η οργάνωση και η προβολή των κατάλληλων τοποθεσιών γυρισμάτων κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και  των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό κλάδο σε κάθε Περιφέρεια, δημιουργούν τα κατάλληλα εργαλεία για το σκοπό αυτό με την μορφή Οδηγών Τοποθεσιών και Παραγωγών, προκειμένου να διευκολυνθούν και προσελκυσθούν οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες που επενδύουν στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιουργεί το δικό της Film Office.

Η πράξη CIAK χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020” κατά 85% από πόρους της Ε.Ε (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από ιδίους πόρους των συμμετεχουσών χωρών. O συνολικός της προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 888.796,70 €.